Schowek
Schowek

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – województwo Śląskie

Opieka pielęgniarska długoterminowa domowa: opieką obejmuje się pacjentów obłożnie i przewlekle chorych przebywających w domu, którzy w ocenie skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej.

Pacjenci objęci taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ.

Do tej formy opieki nie kwalifikuje się pacjent pozostający w ostrej fazie choroby psychicznej.

Pacjentowi przysługują:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodne z procesem pielęgnowania,
 • przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niesprawnością,
 • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy i jego rodziny,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego świadczeniobiorcy w domu. 
 • Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką domową wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ lub – jeśli pacjent przebywa w szpitalu – lekarz ze szpitala). Należy do niego dołączyć kartę oceny świadczeniobiorcy wypełnioną przez lekarza i pielęgniarkę.
 • Pacjent korzystający z tego świadczenia nie może pozostawać pod opieką hospicjum domowego, zakładu udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych, zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
 • rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Zasady korzystania określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej