Schowek
Schowek

Hospicja stacjonarne

HOSPICJA STACJONARNE – województwo Śląskie
 

  • Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.
  • Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
  • Świadczenia gwarantowane przysługują świadczeniobiorcom chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
  • Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach: 1)stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej; 2)domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia18. roku życia; 3)ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej.
  • Dokumenty składa się bezpośrednio w hospicjum.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2013 r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej(Dz. U. z dnia 20 listopada 2013 r.