Schowek
Schowek

Domy Pomocy Społecznej – DPS

Domy Pomocy Społecznej – DPS – województwo Śląskie

  • Domy Pomocy Społecznej – świadczą głównie usługi opiekuńcze, gdzie podstawowym źródłem finansowania jest Pomoc Społeczna.
  • Jeżeli chcemy powierzyć opiekę na osobą bliską, opiekunom z domu pomocy społecznej, musimy zwrócić się do pracownika socjalnego w najbliższym ośrodku pomocy społecznej.
  • Domy pomocy społecznej są przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
  • Kierując osobę do domu pomocy społecznej, ocenia się całokształt sytuacji osobistej, zawodowej i materialnej osoby lub całej najbliższej rodziny.
  • Osoba może być zakwalifikowana do domu pomocy społecznej na pobyt czasowy lub stały
  • Szczegółowych informacji na temat odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, udziela pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej, na podstawie informacji o dochodach osoby czy jej najbliższej rodziny.